شاپور سورنپهلو
به گرد دوستان در فیسبوک بپیوندید
دنبال کردن در تویتر
تلگرام
کانال تلگرام
بالاترین
بالاترین
کانون پژوهشهای ایران باستان
در زبان انگلیسی پرشین است نه فارسی